Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki ekologicznej. Podejmujemy szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania OZE w planach inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów komercyjnych i osób zycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych. Od 2012 roku wspieramy lokalny biznes realizując kampanie marketingowe o zasięgu ogólnopolskim, a także wydając różnego typu wydawnictwa branżowe. Stawiamy na kontakty bezpośrednie, dlatego podczas wydarzeń spotykamy się z ponad 1000 podmiotów rocznie, a wśród czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo poprzez serwis internetowy docieramy do 50 000 odbiorców zainteresowanych ekologią.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii

ul. Św. Rocha 11/1 lok. 407
15-879 Białystok,

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

www.fowe.pl

Reklama

OZEON Sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Świętego Rocha 11/1
NIP: 9662109479, KRS: 0000659973

reklama@ozeon.com.pl

Redaktor naczelny

Krzysztof Jan Stawnicki

Zespół redakcyjny

dr Marek Adamowicz

dr Grzegorz Chocian

Jan Duda

Beata Gładkowska-Chocian

Wojciech Koronkiewicz

Anna Czurak

Arleta Alicja Rybak

Hanna Stawnicka

Paulina Karczewska

Adrianna Ziecik

NOWE WIADOMOŚCI

Kongres Biomasy 2020

Już 17 i 18 marca w Poznaniu odbędzie się I Kongres Biomasy – Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców. To zupełnie nowa jakość na branżowym...

Grozi nam susza?

KALENDARIUM