Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki ekologicznej. Podejmujemy szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania OZE w planach inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów komercyjnych i osób zycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych. Od 2012 roku wspieramy lokalny biznes realizując kampanie marketingowe o zasięgu ogólnopolskim, a także wydając różnego typu wydawnictwa branżowe. Stawiamy na kontakty bezpośrednie, dlatego podczas wydarzeń spotykamy się z ponad 1000 podmiotów rocznie, a wśród czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo poprzez serwis internetowy docieramy do 50 000 odbiorców zainteresowanych ekologią.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii

ul. Św. Rocha 11/1 lok. 407
15-879 Białystok,

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

www.fowe.pl

Reklama

OZEON Sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Świętego Rocha 11/1
NIP: 9662109479, KRS: 0000659973

reklama@ozeon.com.pl

Redaktor naczelny

Krzysztof Jan Stawnicki

Zespół redakcyjny

dr Marek Adamowicz

dr Grzegorz Chocian

Jan Duda

Beata Gładkowska-Chocian

Wojciech Koronkiewicz

Anna Czurak

Arleta Alicja Rybak

Hanna Stawnicka

Paulina Karczewska

Adrianna Ziecik

NOWE WIADOMOŚCI

Niższy VAT na fotowoltaikę

Sejm ujednolicił stawkę VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Po wejściu tego prawa w życie podatek ten zostanie obniżony z 23 proc. do 8 proc....

PGE zbuduje elektrownie PV

IV Forum Przemysłowe

KALENDARIUM